Theatermeesters

Masterclasses voor professionals

Frans Strijards Masterclass

FRANS STRIJARDS

Frans Strijards heeft in zijn lange theaterpraktijk veel technieken onderzocht en geeft nu een masterclass over al zijn ervaringen uit zijn theaterpraktijk. Voor inhoudelijke informatie zie onderaan. Deze masterclass is voor professionele acteurs/theatermakers.

Masterclass april Frans Strijards is vol! Komt nieuwe masterclass. Data nog onbekend. Kunt je aanmelden via mail.

Frans Strijards aan het werk
Frans Strijards

periode : 19 t/m 24 april 2010

Tijd: 6 dagen,10:00 uur t/m 16:00 uur (uitloop naar 17:00 u)

Deelnemers: 8 - 10  personen

kosten: € 650,- (incl BTW), incl verzorgde lunch

Let op, je kunt subsidie aanvragen bij het loopbaanfonds, andere fondsen en soms bij UWV.

Inschrijven: Stuur een mail naar jurreschreuder@hetnet.nl

Masterclass vol of mocht je niet kunnen, stuur dan een mail dat je graag op de hoogte wil worden gehouden voor een eventuele volgende masterclass van Frans Strijards.

Met zijn heropgerichte gezelschap De Voortzetting (van Art & Pro) is Frans hard aan de weg aan het timmeren met nieuwe voorstellingen, o.a. met ’Meer dan planken en wat hartstocht’ (voorstelling met deelnemers van de vorige workshops). Deze voorstelling is onderdeel van zijn nieuwe gezelschap. Zie ook: www.devoortzetting.nl

Inhoud

geschreven door Frans Strijards

De opzet van de workshop is om in de eerste plaats aan acteurs in diverse stadia van hun ontwikkeling de gelegenheid te bieden zich verder te scholen en te oriënteren. Ook wordt door zekeren training geprobeerd het plastisch vermogen van de deelnemers te stimuleren en te vergroten o.a. door gebruik te maken van de z.g. contractie oefeningen. Het hele fysieke apparaat (ademhaling, spierspanning, stembanden) wordt aan een onderzoek onderworpen. Mogelijkheden die niet rechtstreeks uit het naturel van de acteur te voorschijn komen worden zichtbaar, voelbaar en na enige tijd hanteerbaar. Hier is uiteindelijk de notie van het samenspelen, via de omweg van de concentratie op het eigen lichaam, het doel.
Beheersing en inzicht, een intuïtie voor ruimtelijke ordening in spel en beweging, gevoel voor ritme en timing zijn ingrediënten die op een nieuwe manier een plek moeten krijgen. Tenslotte: leren kijken. Zien wat er met een ander gebeurt is een andere, ook productief te maken sensatie.
Het onderzoek naar diverse vaardigheden en hun achtergronden op het vlak van speltechnische benadering geschiedt aan de hand van nader te bepalen teksten.